The Kelly Clarkson Show

SN 1 | EP 29 | Eva Mendes, Craig Morgan

Kelly welcomes Eva Mendes and Craig Morgan.

Available: NBC

Watch
The Kelly Clarkson Show
Watch Now
Season 1
;